tirsdag den 29. januar 2013

Vendespil

Øvelsen har jeg prøvet både i idræt og i tysk. Eleverne sidder i små grupper med hvert et kort. På kortet kan der være fx et billede. Så skal eleverne på skift forklare hvad de ser på kortet på tysk. Derefter lægger eleverne deres billeder på bordet med billedsiden nedad og så tager man et nyt og skal prøve at huske ud fra beskrivelsen, hvem der havde det pågældende kort. Når alle har været igennem, kan man skifte kort med en anden gruppe. Fokus er fri mundtlig sprogfærdighed. I idræt kan man bruge vendespillet til fx anatomi, hvor eleverne sidder med kort, hvor der er angivet en muskel. Man skal ud fra sin viden forklare det man ved om musklen uden at nævne navnet på musklen og de andre skal ud fra deres viden prøve at gætte hvilken muskel, der er tale om. God til udenadslære!

torsdag den 24. januar 2013

Mind maps

Jan har lært mig at bruge Text2mindmap. Redskabet kan f.eks. bruges i forbindelse med opgaveskrivning. Redskabet er lidt mere forpligtende på produktet end det, et håndskrevet mindmap normalt er. Ideen er at sætte eleverne igang med en skriftlig opgave, så de på et tidligt tidspunkt i opgaveforløbet reflekterer over indholdet.

Gå ind på Text2mindmap i søgefeltet. Text2mindmap.com

Man kan bede eleverne om at aflevere en udfyldt mindmap nogle dage efter opgaven er givet for.
God fornøjelse,
Dorrit

Opsamling på forløb


 
Her er en ide til, hvordan man kan samle op på et forløb. Eleverne plejer at være glade for denne form, da den skaber overblik og viser sammenhængen i forløbet. Man ser pludselig elever, der ikke plejer at tage noter, sidde og skrible hektisk!

Ideen er, at eleverne er blevet bedt om at medbringe alle tekster og noter fra forløbet. I timen får de i par eller grupper på højst 3 ansvaret for en tekst, film eller et andet materiale fra forløbet. De får 15-20 minutter til at nedskrive deres gode noter (væsentlige begreber og pointer, alt hvad der ville kunne bruges til en perspektivering til eksamen etc.) og derpå skrive dem op på tavlen (eller i et hvilket som helst andet, mere moderne medie). Eleverne forklarer derpå deres noter for resten af klassen.  

Ovenfor ses et eksempel fra mit seneste forløb om taler og retorik (i amerikansk kontekst). Det kan som sagt sagtens gøres mere moderne, hvis ikke man er tavle- og kridtnostalgiker!

Skriftlig aflevering som podcast i fremmedsprogsundervisningen


Jeg har eksperimenteret lidt med skriftlige afleveringer som lydfil i begyndersprogundervisningen, og jeg synes bestemt, det kan anbefales som afveksling. Når de endnu ikke kan skrive store tekstmængder, kan formen det samme som en skriftlig aflevering, da de under alle omstændigheder skal skrive teksten, før de indtaler den. Dertil giver formen mulighed for at give kritik på udtale "under fire øjne". Eleverne værdsætter afvekslingen, og mange af dem synes, det er spændende at arbejde med programmerne.

Programmerne er henholdsvis "lydoptager" på pc og "garageband" på mac.
"Lydoptager" ligger på alle pc'er og er meget nem at bruge. Man finder den under programmer. Når man har optaget lyden spørger programmet selv om, hvor lydfilen skal gemmes, så kan man fx lægge den på skrivebordet.

Garageband ligger typisk på mac-computere, ellers kan det hentes ned gratis. Det er lidt mere komplekst end lydoptager, men der var ikke nogen af eleverne, der ikke kunne få det til at lykkes. Jeg har uploadet en vejledning til programmet på Lectio under dokumenter.
 
Eleverne kan aflevere lydfilerne på Lectio under opgaver, ligesom de gør med andre opgaver.
Man kan evt. lave dobbeltopgaver, hvor de både afleverer en skrift- og en lydfil, evt. samme indhold. Så kan man rette skrift og derefter give kommentarer på udtalen.

Opgaverne kan også laves som paropgaver. Eleverne kan fx arbejde sammen to og to om en tekst og besvare spørgsmål til teksten, hvorefter den ene på lydfilen kan stille spørgsmål og den anden besvare dem.tirsdag den 22. januar 2013

Guf til alle skriftlighedsnørder

På Horsens HF og VUC har en række dygtige lærere udarbejdet en side til deres kursister, der handler om skriftlighed.
På siden finder du introduktioner til gymnasie og HF-relevante genrer samt mange forskellige former for opgaver og øvelser. Og der er masser af øvelser- kreative øvelser, omskrivningsøvelser, redigeringsøvelser, grammatikøvelser, formidlingsøvelser - ja, jeg kunne blive ved.
Skriveportalen behandler alle skriftlighedens niveauer fra grammatik over kohærens, fra redegørelse til argumentation. Desuden er der en grundig intro til HF-danskfagets skrivegenrer med autentiske besvarelser.
Denne side er selvfølgelig oplagt til dansklærere, men jeg mener alle, der arbejder med (ny) skriflighed kan drage nytte af den.

Og adressen var altså: http://skriveportalen.dk/?SKRIVEPORTALEN

mandag den 21. januar 2013

Prezi?

Hej! Er der nogen, der har erfaring med Prezi - en ny form for mere fleksibelt PowerPoint? Er det gratis at downloade? Er der visse former for foredrag, det egner sig godt til? Kan det noget særligt?

søndag den 20. januar 2013

Screencast i undervisningen

Hej!

Hvis I kunne tænke jer at bruge live-optagelser af det, som foregår på skærmen i undervisningen - så læs med her:

Screencast-o-matic er et online program, som optager din stemme samtidig med, at det optager det, som du ser på din skærm. Det optager ikke dit ansigt, kun din stemme, så der er rig mulighed for at forberede undervisning i søndagstøj og morgenhår.

http://www.screencast-o-matic.com/I undervisningen har dette mange anvendelsesmuligheder.
Som lærer kan du introducere til et særligt begrebstungt eller kompliceret emne på en måde, som gør, at eleverne kan se det igen og igen.
Elever kan blive sat til at lave en screencast med mange forskellige sigter:  Det kunne være, at de selv skal introducere andre elever til et svært emne. De kunne få opgaven at kommentere på deres egen egen eller andres tekster, måske endda en statistik eller model?

Når man har optaget det, som skal optages, kan man enten gemme det på sin computer eller uploade det til youtube. Eleverne har dermed mulighed for at se/høre sine gode noter til eksamenlæsningen. Du har som lærer også mulighed for høre dine elevers mundtlige præstation på en ny måde.

Jeg har tyv-stjålet denne rigtig gode instruktion fra emuen:-) Mange tak til psykologilærer Jonatan Kolding Karnøe, der er ophavsmand til den.

Del endelig en video her på bloggen, hvis I har gode eksempler med screencast i undervisningen!tirsdag den 15. januar 2013

At oprette en google-konto...

... med sin almindelige mailadresse.

Normalt vil google bede dig om at lave en gmail-konto, når du opretter dig som bruger på google. Vil du gerne undgå dette, så følg instruktionerne i denne lille video.
Eksemplet han bruger er fra når man opretter sig som bruger på youtube, men det er præcis den samme fremgangsmåde, når man skal oprette sig som bruger på google:


Her er i øvrigt linket til den adresse han taler om:
https://accounts.google.com/NewAccount

Tak til MB for inspiration:-)

tirsdag den 8. januar 2013

Tilbagelevering af skriftlig opgave

Her er en god ide, jeg har fået af Mette Moltesen. Meget simpelt trick. Meget effektiv:
I stedet for at give eleverne en karakter med det samme, når de får f.eks. en stil tilbage, i forbindelse med elektronisk tilbagelevering: Man beder eleverne om at medbringe et udprint af den rettede udgave. Den fremviser, og i den forbindelse får eleven sin karakter. På den måde sikrer man, at eleven faktisk læser ens begavede rettelser i stedet for blot at fokusere på karakteren. Ved en evaluering af undervisningen påpegede eleverne, at de nu læste rettelserne.

fredag den 4. januar 2013

Google dokumenter

Hej alle,

Jeg vedhæfter lige den video, jeg lavede til workshop 4 - den handler om, hvordan man kan bruge google dokumenter i undervisningen. Bær over med formen, imellem alt det der pædagogikum-snik snak får jeg vist også fortalt noget om, hvordan man gør;-)


IT-redskab: Popplet

Er I stødt på en popplet?
Det er en form for interaktivt mind map. Man kan lave popplet over et hvilket som helst emne, der lader sig beskrive i tekst, billeder og video. Det er bare at oprette en konto og trykke på knappen [?], så viser den dig, hvordan du laver tekstbobler, ændrer dem, trækker dem rundt, forbinder dem og importerer billeder, videoer mv.

Dette er nogle eksempler på nogle af mine egne, som jeg hhv har lavet i forbindelse med kronologiforløbet i AT1 og en intro til gruppearbejde i religion C. Det er nemt at forestille sig, hvordan eleverne ville kunne bruge dette medie: Til brainstorm, til fremlæggelser, som opsamling på forløb osv osv. Desuden kan de i grupper "deles" om en popplet, dvs. at de alle har adgang til den samme popplet med forskellige brugere.


Gode råd til undervisning i B24

Her følger en række gode råd såfremt undervisningen skal foregå i B24:

1. Lokalet er især godt til gruppefremlæggelser og debat. Skal der gennemføres traditionel tavleundervisning, er det en god ide at sørge for følgende:

1. Sørg for siddemodulerne er skubbet tæt på tavlerne. Det giver større nærhed med eleverne. Såfremt modulerne er skubbet op ad væggen, sidder eleverne skidt i forhold tavle og underviser. Og de er for langt væk. 

Eksempel på opstilling:2. Giv eleverne mulighed for at skifte position i løbet af lektionen. Se eksempel på stående elever herunder: 

3. Er du nødsaget til at gennemføre en dobbeltlektion med almindelig tavleundervisning, er det godt at have elev-aktiverende øvelser ca. hvert 20 minut. Dertil er lokalet nemt at indrette. Skub modulerne op ad væggen og kør de 5-6 mobile borde frem i midten af lokalet.  Så kan der nemt startes en gruppediskussion eller en grupperepetition af netop gennemgået pensum (4-5 personer i hver gruppe) med opsamling i plenum. 

Har du brug for flere ideer til variation af undervisningen i B24 (eller B26), er du velkommen til at kontakte mig. 

Hvordan laver man et indlæg på en blog?

Hej alle,

Følg instruktionerne i denne video, så er I snart klædt på til at dele ud af jeres undervisningserfaring.

Venlig hilsen Sara


Podcast i dansk

Dette er et eksempel på, hvordan jeg har brugt podcast i forbindelse med danskundervisningen i 3x.
De er allerede instrueret i, hvordan de laver en podcast (dette kræver vist et nyt indlæg på denne blog) og opgaven går så ud på, at de i denne gruppe skal introducere til Biedermeier-tankegangen i et længere forløb om romantikken.
Podcasten skal uploades til deres kanal på youtube inden den time, hvor den vises. Eleverne ser hinandens podcasts i plenum og der diskuteres derefter både indhold og form, dvs. hvordan podcastmediet er blevet udnyttet til at fremstille det faglige stof.

At lave denne form for mundtlig fremlæggelse har den klare ulempe, at det er et ekstra stykke arbejde at instruere eleverne I, hvordan man laver disse videoer. Dog er der, når man er kommet udover denne hurdle, følgende fordele:
- Elevernes oplæg tager ikke mere end 5 minutter (frem for 15 minutters powerpoint) - man kan derfor nå mere på kortere tid.
- Nogle tilbageholdende elever har nemmere ved at bruge deres stemme, når de "gemmer sig" bag en mikrofon.
- Eleverne får brugt deres computere til andet end at tage noter (og være på facebook;-)).
- Det er en sjov afveksling for eleverne

Læg mærke til, hvordan de I denne gruppe har tænkt lyd og billede sammen og har en god forståelse for nødvendigheden i indledning og afrunding (også) i denne præsentationsform.


Dette er en anden form for andvendelse af podcast i danskundervisningen, nemlig en analyse-fortolkningsopgave i forbindelse med et forløb om St.St. Blicher. Også her mener jeg mediet er brugbart. Som I alle andre opgaver man stiller eleverne, kræver det selvfølgelig, at der er stillet nogle klare rammer, retningslinjer og krav til præsentationen.


torsdag den 3. januar 2013

Brug af Lectio spørgeskema i undervisningen

En hurtig og nem måde at checke elevernes forståelse af vigtige læringspunkter, kan ske med spørgeskemafunktionen i Lectio.

Inden timen opretter du et kort spørgskema i Lectio. Lav besvarelserne anonyme.

I timen kan du bede eleverne svare på spørgsmålene individuelt eller i grupper. Du har muligheden for at følge deres besvarelser løbende. Alternativt kan du give dem en tidsfrist for udfyldelse (eksempelvis 10 minutter) og efterfølgende gennemgå resultaterne på tavlen.

På den måde kan du effektivt slå ned på de områder som forståelsesmæssigt ser ud til at give problemer.

I eksemplet nedenfor fremgår det, at spm 1.2 og 1.3 kræver en repetition. Der er for står variation i svarene.

Fordelen ved denne funktionalitet er at alle elever er involveret, og det er således nemt at fange alles opmærksomhed, når resultaterne gennemgås. Alle vil jo gerne se hvordan de har klaret sig i forhold til resten af klassen.

Her vises er et kort uddrag af et eksempel fra EØ: