tirsdag den 14. maj 2013

Sprech- und Screibstunde (tal og skriv)

Sprech- und Schreibstunde (dobbelttime):
Der vælges et emne (gerne lidt kontroversielt, så eleverne bliver provokeret til at sige noget). Sammen findes relevante gloser, som eleverne øver hjemme.
I timen derefter (time 1) sætter eleverne sig i rundkreds (det er vigtigt, at alle kan se hinanden). En stick eller lignende går rundt, og kun den, der har den, må sige noget - de andre lytter. Der kan forberedes et lille oplæg hjemme, men det er bedre, hvis emnet får lov at vokse, så eleverne reagerer på det, de andre siger (læreren deltager naturligvis også). Første runde skal alle sige noget - derefter er det ok at lytte og sende sticken videre (gammel indianermetode).
Time 2 er skrivetime: Eleverne skriver i præcis ti minutter om emnet (uden hjælpemidler - de har jo forberedt gloser hjemme og hørt på hinanden). Derefter gennemlæses det skrevne med henblik på a) analyse/kongruens (2 minutter); anden gennemlæsning b) præpositioner tredje c) bisætningsordstilling osv.
Til sidst afleveres opgaven (måske er der lidt færre fejl end ellers).
Princippet kan naturligvis bruges i alle sprogfag. Joyce

Ingen kommentarer:

Send en kommentar