fredag den 4. januar 2013

Podcast i dansk

Dette er et eksempel på, hvordan jeg har brugt podcast i forbindelse med danskundervisningen i 3x.
De er allerede instrueret i, hvordan de laver en podcast (dette kræver vist et nyt indlæg på denne blog) og opgaven går så ud på, at de i denne gruppe skal introducere til Biedermeier-tankegangen i et længere forløb om romantikken.
Podcasten skal uploades til deres kanal på youtube inden den time, hvor den vises. Eleverne ser hinandens podcasts i plenum og der diskuteres derefter både indhold og form, dvs. hvordan podcastmediet er blevet udnyttet til at fremstille det faglige stof.

At lave denne form for mundtlig fremlæggelse har den klare ulempe, at det er et ekstra stykke arbejde at instruere eleverne I, hvordan man laver disse videoer. Dog er der, når man er kommet udover denne hurdle, følgende fordele:
- Elevernes oplæg tager ikke mere end 5 minutter (frem for 15 minutters powerpoint) - man kan derfor nå mere på kortere tid.
- Nogle tilbageholdende elever har nemmere ved at bruge deres stemme, når de "gemmer sig" bag en mikrofon.
- Eleverne får brugt deres computere til andet end at tage noter (og være på facebook;-)).
- Det er en sjov afveksling for eleverne

Læg mærke til, hvordan de I denne gruppe har tænkt lyd og billede sammen og har en god forståelse for nødvendigheden i indledning og afrunding (også) i denne præsentationsform.


Dette er en anden form for andvendelse af podcast i danskundervisningen, nemlig en analyse-fortolkningsopgave i forbindelse med et forløb om St.St. Blicher. Også her mener jeg mediet er brugbart. Som I alle andre opgaver man stiller eleverne, kræver det selvfølgelig, at der er stillet nogle klare rammer, retningslinjer og krav til præsentationen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar